LamNguyenZ is now Lam.Work – LamNguyenZ.com

LamNguyenZ is now Lam.Work

Ngày cuối cùng của 2020, chỉ muốn cập nhật một chút cho những người hiếm hoi vẫn follow LamNguyenZ như một thói quen. Mình đã dừng làm Niche Site từ cuối 2017, và đã chuyển sang mảng Global e-Commerce từ cuối 2017 đến bây giờ.

Những kiến thức ở LamNguyenZ, có thể outdate, hoặc không. Nhưng mình vẫn giữ nó lại, như một kỷ niệm đẹp.

Nếu bạn vẫn muốn follow chặng đường của mình, có thể qua lam.work để tiếp tục theo dõi hành trình của mình hén.

Tạm biệt 2020 và cùng chào đón 2021 nào!

Lam Nguyen

1 Blogger chuyên về Affiliate Marketing tại Việt Nam. Tớ đơn giản chỉ có chút đam mê về việc chia sẻ tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mà tớ học được sau rất nhiều thất bại của bản thân để phát triển Affiliate Marketing tại Việt Nam. Tớ tin rằng, bằng những phương pháp ĐẦU TƯ đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Affiliate Marketing như một phương pháp để tạo THU NHẬP THỤ ĐỘNG.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: